KÜNİB ve KÜNİB YÖS Hakkında

KÜNİB HAKKINDA

11 Kasım 2009 tarihinde 3 ülkeden 7 üniversitenin bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin (KÜNİB) (www.kunib.com) temel amacı; Kafkasya coğrafyasındaki paydaş ülkelerin sahip oldukları ortak mirastan yola çıkarak, bu ülkelerdeki üniversiteler aracılığıyla geleceğe ışık tutacak bir vizyon belirlemek ve dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yapmaktır.
Bu çalışmalar doğrultusunda, bölgedeki üniversiteler arasında hayata geçirmekte olduğu sempozyumlar ve ortak projelerle gençleri ortak bir gelecek ülküsü etrafında birleştiren KÜNİB, günümüzde 13 ülkeden 102 üniversitenin üyesi bulunduğu büyük bir uluslararası eğitim organizasyonuna dönüşmüş bulunmaktadır.
Bilindiği gibi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS); Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerimize kabulünde ölçüt alınan bir sınavdır. 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan bu sınav, 2011 yılında merkezi olmaktan çıkarıldığı için, o tarihten bu yana Türkiye'deki bazı üniversiteler tarafından yurtiçinde ve yurtdışında kağıt tabanlı bir sınav olarak düzenlenmektedir.
KÜNİB olarak yabancı uyruklu öğrencilerimiz için yapmış olduğumuz KÜNİB-YÖS sınavları 2014 yılından itibaren başarılı bir şekilde uygulanmakta ve Türkiye'de 2000 den fazla öğrenci yapmış olduğumuz sınavlarımız sonucunda hayallerini kurdukları ve yerleşmiş bulundukları üniversitelerimizde okumaktadırlar.
11 Kasım 2009 tarihinde 3 ülkeden 7 üniversitenin bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin (KÜNİB) (www.kunib.com) temel amacı; Kafkasya coğrafyasındaki paydaş ülkelerin sahip oldukları ortak mirastan yola çıkarak, bu ülkelerdeki üniversiteler aracılığıyla geleceğe ışık tutacak bir vizyon belirlemek ve dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yapmaktır.
Bu çalışmalar doğrultusunda, bölgedeki üniversiteler arasında hayata geçirmekte olduğu sempozyumlar ve ortak projelerle gençleri ortak bir gelecek ülküsü etrafında birleştiren KÜNİB, günümüzde 13 ülkeden 113 üniversitenin üyesi bulunduğu büyük bir uluslararası eğitim organizasyonuna dönüşmüş bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS); Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerimize kabulünde ölçüt alınan bir sınavdır. 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan bu sınav, 2011 yılında merkezi olmaktan çıkarıldığı için, o tarihten bu yana Türkiye'deki bazı üniversiteler tarafından yurtiçinde ve yurtdışında kağıt tabanlı bir sınav olarak düzenlenmektedir.

KÜNİB olarak yabancı uyruklu öğrencilerimiz için yapmış olduğumuz KÜNİB-YÖS sınavları 2014 yılından itibaren başarılı bir şekilde uygulanmakta ve Türkiye'de 2000 den fazla öğrenci yapmış olduğumuz sınavlarımız sonucunda hayallerini kurdukları ve yerleşmiş bulundukları üniversitelerimizde okumaktadırlar.

 

KÜNİB Yönetim Kurulu, YÖK'ün yüksek öğrenimde uluslararasılaşma vizyonuna katkıda bulunmak için KÜNİB-YÖS (www.kunibyos.com) ilk kez 15.08.2014 tarihinde Ürdün'de, 17.08.2014 tarihinde ise Türkiye (Ankara, İstanbul) ve Azerbaycan'daki (Bakü) sınav merkezlerinde uygulandı. 2015 yılında sınav merkezleri aynı olmak üzere 2016 yılında Türkiye, Azerbaycan ve Almanya'da yapıldı. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan KÜNİB-YÖS sınavlarında hiç bir geçerlik ve güvenlik sorununun yaşanmadığını büyük bir memnuniyetle paylaşmak isteriz. KÜNİB-YÖS, günümüz itibariyle 71 üniversitenin tanıdığı bir sınavdır. Bu sınavlara girmiş olan öğrenciler, elde ettikleri puanlar ve yaptıkları tercihler doğrultusunda, %90'lık bir oranla üniversitelere yerleştirilmişlerdir. Son üç yılda, KÜNİB-YÖS ile Türkiye’deki üniversitelere 2000'den fazla öğrenci yerleştirilmiştir. Önemle belirtmek isteriz ki; KÜNİB-YÖS'ü tanıyan üniversitelerimizin, bu sınavın sonuçlarıyla kabul edecekleri öğrenciler için önceden belirli bir kontenjan tahsis etmeleri, ülkemize olan uluslararası öğrenci akışına büyük katkı sağlayacaktır.

KÜNİB-YÖS, üniversitelerimizde daha çok sayıda ve nitelikli yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim görmesi bakımından büyük yarar sağlamaktadır. Öğrenciler için ise; geçerliği, güvenirliği ve tanınırlığı en üst düzeyde olan yaygın bir kağıt tabanlı sınavdır.

KÜNİB YÖS'ÜN ORGANİZASYON ŞEMASI