KÜNİB YÖS'ü Tanıyan Üniversiteler
Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi

 

Adıyaman Üniversitesi

 

Afyon Kocatepe
Üniversitesi

 

Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi

 

Ahi Evran Üniversitesi

 

Aksaray Üniversitesi

 

Atatürk Üniversitesi

 

Batman Üniversitesi

 

Avrasya Üniversitesi

 

Bartın Üniversitesi

 

Başkent Üniversitesi

 

Bitlis Eren Üniversitesi

 

Bozok Üniversitesi

 

Bezmialem Vakıf
Üniversitesi

 

Bingöl Üniversitesi

 

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

Celal Bayar Üniversitesi

 

Cumhuriyet Üniversitesi

 

Dicle Üniversitesi

 

Erzincan Üniversitesi

 

Erzurum Teknik
Üniversitesi
Düzce Üniversitesi

 

Erciyes Üniversitesi

 

Hakkari Üniversitesi

 

Harran Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi

 

Gedik Üniversitesi

 

Hasan Kalyoncu
Üniversitesi

 

Iğdır Üniversitesi

 

İstanbul Aydın Üniversitesi

 

İstanbul Esenyurt
Üniversitesi

 

İstanbul Kültür
Üniversitesi

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Kafkas Üniversitesi

 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi

 

Kastamonu Üniversitesi

 

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi

 

Maltepe Üniversitesi

 

Kırıkkale Üniversitesi

 

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

 

Mustafa Kemal Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi

 

Nevşehir Haci Bektaş Veli
Üniversitesi

 

Niğde Üniversitesi

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

 

Okan Üniversitesi

 

Ordu Üniversitesi

 

Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi

 

Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi

 

Sakarya Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi

 

Toros Üniversitesi

 

Sinop Üniversitesi

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

 

Türk-Alman Üniversitesi

 

Uşak Üniversitesi

 

Tunceli Üniversitesi

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Uluslararası Final Üniversitesi

 

Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi